Om Stockholms Akvarieförening

Historik

Stockholms Akvarieförening är tillsammans med Malmö Akvarieförening Sveriges äldsta akvarieförening. Faktisk är Malmö och vi till och med en av världens äldsta akvarieföreningar. Båda bildades 1926. Vi fyller alltså 90 år under 2016.

I föreningens samlingar finns den första protokollsboken som beskriver hur föreningen startades 1926, och hur de första mötena förlöpte. Fascinerande läsning som visar hur det gick till i akvarismens barndom. Nedan följer ett utdrag ur 'Protokollbok för Stockholms Akvarie- och Terrarieförening'.

Protokoll hållet vid konstituerande sammanträde till en akvarieförening i Stockholm, hållet å Klosterbräu, Vasagatan 50, Stockholm, fredagen den 14 maj 1926 kl. 8 em.

§1
Beslöto de närvarande att till ordförande vid det konstituerande sammanträdet utse kamrer S. Rosengren.

§2
Beslöto de närvarande att bilda en förening för akvarie- och terrarieintresserade i Stockholm med omnejd.

§3
Beslöts, att föreningens namn skulle vara "Stockholms Akvarie- och Terrarieförening".

§4
Antogos stadgar för föreningen, vilka här biläggas.

§5
Utsågos följande personer till styrelseledamöter för året. Kamrer S. Rosengren, Fil Mag C.H. Hedenström, Civiling. N. Lindblad, Kand. B. Barck-Holst och herr O. Törnblom.

§6
Valdes till styrelsesuppleant Fabrikör Bengtsson.

§7
Valdes till revisorer Herrarna A. Borö och N. Malmqvist.

§8
Valdes till revisorssuppleant Herr Grünweld .

§9
Beslöts, att årsavgiften för år 1926 skulle utgöra 5.- kronor.

§10
Höll Fil. Mag. C.H. Hedenström ett föredrag om akvarieintresset i Sverige samt naturtillgångarna i Stockholmstrakten ur akvariesynpunkt, varefter följde en stunds diskussion.

§11
Redogjorde de närvarande för sitt djur och växtbestånd.

§12
Beslöts, att en utflykt skulle anordnas i Stockholmstrakten i slutet av månaden och uppdrogs at styrelsen att närmare besluta härom.

§13
Uttalades önskvärdheten av att sammanträden hölles en gång i månaden utom under sommaren. I vad mån sammanträden, ev. utflykter kunde hållas under sommaren, uppdrogs åt styrelsen att avgöra.

§14
Åtog sig Kand. Barck-Holst att vid sammanträde på hösten hålla föredrag över ämne enligt eget val

In fidem:
C.H. Hedenström

Protokoll hållet vid styrelsesammanträde i Stockholms Akvarie- och Terrarieförening den 14 maj 1926.

§1
Företogs fördelningen av posterna inom den för året valda styrelsen. Härvid utsågs till ordförande Kamrer S. Rosengren, till sekreterare Fil. Mag. C.H. Hedenström, till kassaförvaltare herr O. Törnblom, till vice ordförande Civiling. N. Lindblad och till styrelseledamot utan särskild funktion Kand. B. Barck-Holst.

In fidem:
C.H. Hedenström