Om Stockholms Akvarieförening: Styrelse

Styrelsen 2018 består av
Ordförande & KassörLasse Omfors
Vice OrdförandeGunnar Carlsson
RevisorBosse Quiding
Styelse/Ledamöter Christer Fredriksson
Janne Ohlsson
Johan Ryegård
Per Asplund
Thomas Jahnsson
Tommy Öster
CaféansvarigAnette Dahl
TidningsredaktörVAKANT
WebbansvarigMattias Wahlberg
ValberedningJocke Sternborn och Sven Rex
2015 års styrelse
Ordförande Lars-Olof Omfors samt styrelseledamöter: Christer Fredriksson, Gunnar Carlsson, Thomas Jahnsson, Per Asplund, Johan Ryegård, Tommy Öster, Janne Olsson, Classe Nilsson. Revisor Bosse Quiding. Valberedning: Jocke Sternborn, Sven Rex

2013 års styrelse
Ordförande Anders Östlund, Kassör och WEB-ansvarig Roland Bexander, Ledamot Joakim Ström

Revisor: Klaus Thede, Revisorssuppleant: Björn Wallgren
Valberedning: Klaus Thede och Anders Östlund

1926 års styrelse
Ordförande: Kamrer S. Rosengren, sekreterare: Fil. Mag. C.H. Hedenström, kassaförvaltare: herr O. Törnblom, vice ordförande: Civiling. N. Lindblad och styrelseledamot: Kand. B. Barck-Holst