Om Stockholms Akvarieförening: Styrelse

Styrelsen 2018 består av
Ordförande & KassörLasse Omfors
Vice OrdförandeGunnar Carlsson
RevisorBosse Quiding
Ledamöter Christer Fredriksson
Janne Ohlsson
Anette Dahl
Johan Ryegård
Per Asplund
Thomas Jahnsson
Tommy Öster
CaféansvarigClasse Nilsson
TidningsredaktörVAKANT
WebbansvarigMattias Wahlberg
ValberedningJocke Sternborn och Sven Rex
2015 års styrelse
Ordförande Lars-Olof Omfors samt styrelseledamöter: Christer Fredriksson, Gunnar Carlsson, Thomas Jahnsson, Per Asplund, Johan Ryegård, Tommy Öster, Janne Olsson, Classe Nilsson. Revisor Bosse Quiding. Valberedning: Jocke Sternborn, Sven Rex

2013 års styrelse
Ordförande Anders Östlund, Kassör och WEB-ansvarig Roland Bexander, Ledamot Joakim Ström

Revisor: Klaus Thede, Revisorssuppleant: Björn Wallgren
Valberedning: Klaus Thede och Anders Östlund

1926 års styrelse
Ordförande: Kamrer S. Rosengren, sekreterare: Fil. Mag. C.H. Hedenström, kassaförvaltare: herr O. Törnblom, vice ordförande: Civiling. N. Lindblad och styrelseledamot: Kand. B. Barck-Holst