SAF logotype Stockholms Akvarieförening Om föreningen Medlemskap Styrelse Stadgar Rabatter På gång Auktioner Kunskapsbank In English Kontakt Om webbplatsen

Om Stockholms Akvarieförening

Stockholms Akvarieförening — en livskraftig historia

Stockholms Akvarieförening är, tillsammans med Malmö akvarieförening Sveriges äldsta akvarieförening. Bägge bildades 1926, och fyllde 90 år 2016. Malmö akvarieförening och föreningen är också bland de äldsta akvarieföreningarna i världen.

Klosterbräu, där Stockholms akvarieförening bildades 1926, finns kvar på Vasagatan 50 i centrala Stocholm, men heter numera Duvel Café

I föreningens arkiv finns den första protokollsboken som beskriver hur föreningen startades, och hur de första mötena förlöpte. Det är fascinerande läsning som ger en inblick i hur det gick till i akvariehobbyns barndom. Nedan följer ett utdrag ur "Protokollbok för Stockholms Akvarie- och Terrarieförening".

Protokoll hållet vid konstituerande sammanträde till en akvarieförening i Stockholm, hållet å Klosterbräu, Vasagatan 50, Stockholm, fredagen den 14 maj 1926 kl. 8 em.

§1
Beslöto de närvarande att till ordförande vid det konstituerande sammanträdet utse kamrer S. Rosengren.
§2
Beslöto de närvarande att bilda en förening för akvarie- och terrarieintresserade i Stockholm med omnejd.
§3
Beslöts, att föreningens namn skulle vara "Stockholms Akvarie- och Terrarieförening".
§4
Antogos stadgar för föreningen, vilka här biläggas.
§5
Utsågos följande personer till styrelseledamöter för året. Kamrer S. Rosengren, Fil Mag C.H. Hedenström, Civiling. N. Lindblad, Kand. B. Barck-Holst och herr O. Törnblom.
§6
Valdes till styrelsesuppleant Fabrikör Bengtsson.
§7
Valdes till revisorer Herrarna A. Borö och N. Malmqvist.
§8
Valdes till revisorssuppleant Herr Grünweld .
§9
Beslöts, att årsavgiften för år 1926 skulle utgöra 5.- kronor.
§10
Höll Fil. Mag. C.H. Hedenström ett föredrag om akvarieintresset i Sverige samt naturtillgångarna i Stockholmstrakten ur akvariesynpunkt, varefter följde en stunds diskussion.
§11
Redogjorde de närvarande för sitt djur och växtbestånd.
§12
Beslöts, att en utflykt skulle anordnas i Stockholmstrakten i slutet av månaden och uppdrogs at styrelsen att närmare besluta härom.
§13
Uttalades önskvärdheten av att sammanträden hölles en gång i månaden utom under sommaren. I vad mån sammanträden, ev. utflykter kunde hållas under sommaren, uppdrogs åt styrelsen att avgöra.
§14
Åtog sig Kand. Barck-Holst att vid sammanträde på hösten hålla föredrag över ämne enligt eget val

In fidem:
C.H. Hedenström

Protokoll hållet vid styrelsesammanträde i Stockholms Akvarie- och Terrarieförening den 14 maj 1926.

§1
Företogs fördelningen av posterna inom den för året valda styrelsen. Härvid utsågs till ordförande Kamrer S. Rosengren, till sekreterare Fil. Mag. C.H. Hedenström, till kassaförvaltare herr O. Törnblom, till vice ordförande Civiling. N. Lindblad och till styrelseledamot utan särskild funktion Kand. B. Barck-Holst.

In fidem:
C.H. Hedenström