SAF logotypeHem Om föreningen Medlemskap Styrelse Stadgar Rabatter På gång Auktioner Kunskapsbank In English Kontakt Om webbplatsen

Stockholms Akvarieförenings styrelse

Ordförande och kassör
Lars-Olof Omfors
Vice ordförande och bitr kassör
Gunnar Carlsson
Tidningsredaktör
vakant
SARF-kontakt
Mikael Eskman
Webbmaster
Sven Kullander
Auktionsutropare
Tommy Öster
Tomas Jahnsson
Suppleanter
Christer Fredriksson
Janne Ohlsson
Johan Ryegård
Per Asplund
Anette Dahl
Valberedning
Joakim Sternborn
Sven Rex
Revisor
Bo Quiding